företagsstruktur - GUANGDONG PENGWEI FINE CHEMICAL CO., LTD
  • baner

Företagsstruktur

En av de viktigaste uppgifterna för ledningen av en organisation som sysselsätter fler än ett fåtal personer är att fastställa dess organisationsstruktur och att ändra denna när och där det behövs.

handla om

En av de viktigaste uppgifterna för ledningen av en organisation som sysselsätter fler än ett fåtal personer är att fastställa dess organisationsstruktur och att ändra denna när och där det behövs.
De flesta organisationer har en hierarkisk eller pyramidstruktur, med en person eller en grupp människor överst.Det finns en tydlig linje eller kommandokedja som löper nerför pyramiden.Alla människor i organisationen vet vilka beslut de kan fatta, vem deras överordnade eller chef är som de rapporterar till och vilka deras närmaste underordnade är som de kan ge instruktioner till.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd består av många avdelningar med professionella talanger som FoU-team, säljteam, kvalitetskontrollteam och så vidare.Genom integration av olika avdelningar kommer alla våra produkter att mätas exakt och överensstämma med kundernas krav.Vårt säljteam kommer att ge svar inom 3 timmar, ordna produktion snabbt, ge snabb leverans.
Dessutom kommer vi genom en stark företagsstruktur att bli mer specialiserade i vårt arbete och ha en bättre möjlighet att förverkliga vår potential.

Allt du behöver för att skapa en vacker webbplats